Goud, één woord voor een immense wereld aan knowhow en competenties

Goud is de evidentie zelf voor juweliers en horlogespeciaalzaken. Het behoort op velerlei wijzen tot de dagelijkse activiteiten van de sector en is naast de creatieve waarde van de productontwerpen allicht dé grote publieksmagneet. Vooraleer goud echter in de hoofd- of bijrol treedt van zoveel juwelen- of horlogecreaties legt het een lang traject af en ondergaat heel wat gespecialiseerde bewerkingen.

Juweliers en goudsmeden krijgen te maken met klanten die juwelen – met een bepaald aandeel goud of volledig uit goud – wensen te verkopen om er een andere creatie mee te laten maken, of daarvoor minstens al een aanzet hopen te bezitten. Deze goudinstroom noemt in vakjargon ‘sloopgoud’. Goudsmeden en juweliers met een eigen atelier, hebben ook te maken met zogeheten ‘werkbankafval’. Beide ‘goudstromen’ komen terecht bij gespecialiseerde bedrijven die veelal ook goud verkopen. Nico Van den Eynde is zo vriendelijk ons te gidsen door deze vanzelfsprekend sterk beveiligde en gesloten wereld: “Sloopgoud wordt door onze klanten in loten aangeleverd. Juweliers komen hier rechtstreek naartoe of sturen hun sloopgoud via het goed bekende Mikropakket. Het inkomende goud wordt gesmolten om het vervolgens te kunnen analyseren. Enkel zo is een exacte taxatie mogelijk. De verkoper van het lot krijgt steeds de beste prijs. Dat is een vertrouwenszaak, want een momentopname, gezien de voortdurende schommeling van de goudkoers tijdens de beursopening”.
Na de taxatie en inkoop, wordt het goud verwerkt tot fijn goud in korrelvorm, de latere ‘grondstof’ voor het maken van nieuwe creaties. De verwerking gebeurt via een raffinageproces. Een uniek gegeven is dat Value Trading over een eigen raffinaderij beschikt.

Raffineerproces

Zowel het sloopgoud als mijngoud ondergaat een raffineerproces. “Ook mijngoud is niet vrij van onzuiverheden en moet dus evenzeer verwerkt worden tot fijn goud” introduceert Nico Van den Eynde. Van elk geïmporteerd blok goud is de origine gekend en wordt het gedocumenteerd in ons informaticasysteem ingevoerd, zodat alle stappen tussen de mijn en onze intake volledig traceerbaar zijn. Het is een maximaal sluitend systeem, waarbij geen enkele infiltratie van illegaal goud mogelijk is”.

De bij verschillende mijnen ingekochte goudblokken worden nooit vermengd. Er wordt zelfs per mijn een exclusieve smeltkroes gereserveerd. De ingekochte goudblokken worden m.b.v. inductieovens gesmolten. Na afkoeling in een waterbak gaat het verder naar onze eigen raffinaderij, waar na het doorlopen van aangepaste processen tot 99,99 % zuiver goud ontstaat.

“Duurzaamheid is ook in onze specialiteit een essentieel gegeven” leert ons Nico Van den Eynde. “Alle raffinageprocessen zijn met behulp van interne en externe experten milieuvriendelijk uitgewerkt. De focus ligt op hergebruik van bv. water door middel van een waterzuiveringsinstallatie De lucht die ons gebouw verlaat is even zuiver dan wat we binnenhalen dankzij een ultramoderne installatie voor het wassen van gassen. Zuren gebruiken we opnieuw tot het einde van hun bruikbaarheid, om ze dan te neutraliseren. Vergeten we evenmin dat het hier verwerkte sloopgoud voor ruim 90% afkomstig is uit Europa, dus weinig afstand heeft afgelegd en door recyclage ook past in het maximale duurzaamheidsbeleid”.

De ‘Responsible Jewellery Council’ (RJC) is de wereldwijd toonaangevende organisatie voor normering en regelgeving binnen de horloge- en juwelenindustrie, die met haar leden werkt aan een duurzame keten voor alle bewegingen. Value Trading is hier al lid van en wacht nu op een audit (vertraagd wegens Covid) voor certificatie als lid. Ook is Value Trading bezig met uitgebreide alignment procedures van RMI (Responsible Minerals Initiative) om als lid hiervan te kunnen worden erkend.

Strikt sluitend geheel

Traceerbaarheid en certificatie zijn sleutelwoorden in deze wereld van goud. “Alles wat hier gebeurt moet volledig gedocumenteerd zijn, voor sommige zaken zelfs dubbel op papier en digitaal” licht Nico Van den Eynde toe. “Maar ook wie sloopgoud aanbiedt wordt geregistreerd, geïdentificeerd en onderworpen aan een screening op basis van een internationale databank alvorens een transactie kan tot stand komen”.

De ‘essayeur’ of keurmeester, erkend door de Koninklijke Munt van België heeft een uiterst vertrouwensvolle positie als gemachtigde om zijn stempel te zetten op certificaten die de zuiverheid van het goud bewijzen. De twee ‘essayeurs’ bij Value Trading beschikken over een zeer modern uitgerust laboratorium voor het aan de certificering voorafgaand onderzoek. “We meten het onzuiverheidsgehalte en niet het goudgehalte” verduidelijkt de essayeur. “Er is max. 100PPM onzuiverheden toegelaten. De analyse door het ICP toestel – Inductive Coupled Plasma – geeft exact het aandeel per type onzuiverheid aan.

Het gaat om een heel precies toestel dat dagelijks gekalibreerd wordt en jaarlijkse geijkt door de leverancier”. We kunnen alleen maar besluiten dat lang voor goud in de etalages ligt te schitteren er een aangrijpende fascinatie van uitgaat.