De Brexit-spanning stijgt met de dag

De ‘Brexit’ gaat over het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, een beslissing die het gevolg is van een op 23 juni 2016 gehouden referendum. Een nipte meerderheid van de 72,2% deelnemende Britten – 51,9% – drukte de voorkeur uit voor het afscheid van Europa. Prestige doet niet aan politiek, maar de Brexit zal mogelijk niet zonder gevolgen blijven voor onze sector.

De Europese Unie is gegroeid vanuit de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Economische Gemeenschap (EEG), waartoe zes landen op 1 januari in 1958 de basis legden: België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. De EEG groeide verder uit met de toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk op 1 januari 1973.

Vanaf 2009 is er dan sprake van de Europese Unie (EU) met 28 Europese landen. De Europese Unie heeft een gemeenschappelijke interne markt ontwikkeld zonder binnengrenzen, via een gestandaardiseerd rechtssysteem dat in alle lidstaten geldt. Het EU-beleid is gericht op het vrij laten bewegen van arbeid, goederen, diensten en kapitaal. De eengemaakte Europese binnenmarkt is de grootste interne markt ter wereld.

Belangrijk is verder het bestaan van een douane-unie, wat maakt dat er geen heffingen zijn op het verkeer tussen de lidstaten onderling en dat er door de lidstaten een gemeenschappelijk douanetarief wordt toegepast voor betrekkingen met derde landen.

De geest van de EU werd nog versterkt door de installatie van een monetaire unie, de zogeheten eurozone, ingevoerd in 1999. Sinds januari 2015 bestaat die eurozone uit 19 landen. Maar hier speelde het Verenigd Koninkrijk niet mee…

Moeilijk vertrek

Dat de Britten op 29 maart 2017 officieel het vertrek uit de EU aankondigden was zeker niet waarop men zat te wachten. Van meetaf ging de Brexit gepaard met onzekerheden en harde discussies. De nipte meerderheid van 51,9 % ‘tegen’-stemmers en 48,1% ‘voor’-stemmers was daar niet vreemd aan.

Op 29 maart 2019 om 23.00u zou de EU verder gaan zonder de Britten, maar dat draaide anders uit. Amper een week voor die officiële uittredingsdatum ging de Europese Raad akkoord met een verschuiving van de deadline naar 22 mei 2019 en ook dat ging niet door, met 31 oktober 2019 als actuele deadline voor het bereiken van een sluitend akkoord over de uittreding.

De regering onder leiding van Theresa May sneuvelde na een hobbelig parcours op 24 juli 2019 als gevolg van het niet bereiken van een akkoord over de Brexit. Haar opvolger, Boris Johnson, heeft sinds zijn verkiezing tot Brits premier alleen maar olie op het vuur gegoten. Hij deinst niet terug voor een ‘harde Brexit’, een uittreding waarbij zowat alle banden met de EU worden doorgeknipt, terwijl de Britten bij een ‘zachte Brexit’ deel zouden blijven uitmaken van de Europese interne markt.

 

Hoewel het Britse parlement nog tot 3 september met vakantie is, werd op 19 augustus bekend dat bij een harde Brexit het vrij verkeer van personen tussen Groot-Brittannië en de EU-landen zou eindigen en wel met onmiddellijke ingang op 31 oktober 2019. Dit laat ook vrezen voor het einde van een vrij goederenverkeer, een gegeven waarvoor Theresa May een overgangsperiode tot eind 2020 had voorzien.

Onduidelijkheid en onbeantwoorde vragen

Bij een harde Brexit op 31 oktober dit jaar is de vrijheid van goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk verleden tijd. Er zullen dan in- en uitvoerrechten worden opgelegd vanuit beide partijen.

Voor lidstaten van de EU geldt volgens artikel 110 van het Werkingsverdrag dat ze op goederen afkomstig uit andere lidstaten geen hogere belastingen mogen heffen dan over gelijksoortige nationale producten. Bovendien mogen belastingen op producten uit andere lidstaten de eigen producties niet zijdelings beschermen. Dit alles komt te vervallen bij een harde Brexit.

 

Vraag is wat dit alles kan teweegbrengen voor de juwelen en horlogehandel. Kan Groot-Brittannië zich ontwikkelen tot een lastige concurrent met lagere prijzen die particulieren verleiden hun aankopen te doen aan de andere kant van het Kanaal? Kan de online-handel vanuit het Verenigd Koninkrijk de nationale handel vertroebelen? Hoe zullen producenten en groothandelaren reageren op een (sterk) uiteenlopende Britse prijsvorming tegenover deze binnen de EU-landen?

Prestige hoopt in onze volgende editie meer duidelijkheid te kunnen brengen.