Verzekeren is een must, maar niet zo evident

prestige, prestige magazine, magazine, juwelenbranche, horlogebranche, ars nobilis, juwelenfederatie, belgische federatie, juwelen, horloges, jewels, watches, ink antwerp

Juweliers, speciaalzaken voor luxe-horloges of een combinatie van beiden, verschijnen helaas met de regelmaat van de klok in de media omdat ze het slachtoffer werden van criminele feiten. Inbraak, diefstal, vandalisme,… elke vorm van criminaliteit gaat gepaard met een grote materiële en financiële schade, om nog te zwijgen over de morele gevolgschade bij uitbater en medewerkers.

Het afsluiten van een verzekering die zo goed mogelijk de in te schatten risico’s dekt is dan ook absoluut noodzakelijk. “Elke juwelier heeft het recht om zich te verzekeren” stelt Meester Paul-Henry Delvaux, advocaat-vennoot bij Janson Baugniet, een multidisciplinaire advocatenassociatie met vier kantoren in België. “Anderzijds heeft elke verzekeringsmaatschappij het recht om het te verzekeren risico te weigeren en/of bepaalde voorwaarden op te leggen alvorens een polis af te sluiten”.

Dat geldt zelfs voor verplichte verzekeringen, zoals bv. de BA-verzekering voor autobestuurders. Om de ‘uitgesloten’ bestuurders alsnog aan de verplichte verzekeringspolis te helpen is er door de Belgische verzekeraars een pool opgericht waarmee het verhoogde risico van de uitgesloten bestuurder gedeeld wordt over verschillende maatschappijen.

OVER DE GRENZEN

Juweliers zijn niet verplicht een verzekering te onderschrijven, maar doen dat uiteraard best wel op eigen initiatief. België is een klein landje en de te verzekeren risico’s bij juweliers vertegenwoordigen grote bedragen. Het principe van verzekeringen is een soort mutualiteit, waarbij vele verzekeringnemers samen premies betalen voor de dekking van een relatief beperkt risico binnen de verzekerde groep. Door de verdeling van het risico over een zo groot mogelijk aantal participanten, blijft het reële risico voor de verzekeraar beperkt, wat de polissen betaalbaar moet houden.

Deze werkwijze laat zich niet toepassen bij de juweliers, gezien de disproportie in de kleine Belgische markt tussen een groot te verzekeren bedrag over een relatief klein aantal verzekerden. Algemeen kunnen verzekeraars het risico niet aan of zouden ze daarvoor immense premies moeten opleggen. De enige mogelijkheid is uitwijken naar het buitenland, waarbij vooral Groot-Brittannië gegeerd is.

Lloyd’s of London is al sinds 1688 de grootste markt van verzekeraars. Het gaat om een 50-tal toonaangevende verzekeringsmaatschappijen die via 200 geregistreerde Lloyd’s brokers kunnen aangesproken worden. De werkwijze gaat als volgt: vooreerst wordt het te verzekeren risico getaxeerd, om vervolgens een op maat gemaakte polis uit te werken. Het risico wordt verdeeld door een aantal verzekeringsmaatschappijen die zich in een ‘syndicaat van onderschrijvers’ verzamelen voor het specifieke te verzekeren onderwerp. “Dit soort verzekeringswijze wordt ook toegepast voor het verzekeren van waardevolle goederen als vliegtuigen en schepen” vult Meester Paul-Henry Delvaux aan. “Maar het hoeft niet altijd om goederen te gaan, ook het verzekeren van ongewone schaderisico’s als cyberaanvallen of diefstal van unieke technologische ontwikkelingen kan tot de mogelijkheden behoren”.

Voor juweliers bestaat er een ‘Jewelers block policy’, een soort gestandaardiseerde verzekeringspolis voor de sector. Lloyd’s of London beschikt sinds 1 januari 1994 over een Belgische vestiging en er zijn ook een aantal geaccrediteerde Lloyd’s brokers in België.

BEWIJSVOERING

In geval van geleden schade stelt zich vrijwel altijd het probleem van de waardebepaling. Meester Paul-Henry Delvaux: “Juweliers onderschatten heel vaak de waarde van hun voorraden. De op zich al waardevolle stukken in voorraad kunnen inmiddels in waarde zijn gestegen. De juwelier heeft finaal enkel zijn eigen boekhouding als bewijs van de waarde van de aangekochte stukken”.

De verzekering of groep van verzekeraars is niet altijd geneigd om de gedupeerde juwelier op zijn woord te geloven indien van bepaalde stukken een aankoopbewijs ontbreekt. “Hoe gedetailleerder de boekhouding wordt gevoerd, hoe groter de bewijskracht t.o.v. de verzekeraar in geval van schade” beklemtoont Meester Paul-Henry Delvaux. “Indien zich teveel schadegevallen voordoen kan de verzekeringspolis worden opgezegd. Bij elk schadegeval kan de polis worden herzien, zullen eventueel nieuwe beveiligingsmaatregelen worden afgedwongen en/of stukken worden uitgesloten”.