Je goederen verzekeren als juwelier, een gevecht dat bij voorbaat verloren is?

prestige, prestige magazine, magazine, juwelenbranche, horlogebranche, ars nobilis, juwelenfederatie, belgische federatie, juwelen, horloges, jewels, watches, ink antwerp

Juweliers klagen soms dat ze hun verzekering zijn kwijtgeraakt na een ramp of dat ze geen verzekeringsmaatschappij meer hebben of vinden om hen te verzekeren. Hoewel deze gevallen niet legio zijn, is het waar dat de markt voor juweliersverzekeringen in België moeilijk is. De redenen voor dit fenomeen zijn veelvuldig.

Met betrekking tot deze vaststelling kunnen we denken dat het aantal schadegevallen evenredig is met het aantal verzekerden, zodat het probleem uiteindelijk hetzelfde blijft. Deze theorie, hoewel ze logisch lijkt, is niet correct. We moeten bij verzekeringen immers een onderscheid maken tussen twee soorten schadegevallen, nl. de kleine claims die regelmatig terugkomen, de zogenaamde ‘attritional’, en de grote schadegevallen.

De kleine schadegevallen vertegenwoordigen ongeveer 80 % van het volume dat beheerd wordt door de verzekeraars. Deze zijn duur om te beheren maar de bedragen die uitbetaald moeten worden, blijven redelijk. Het gaat om verloren zendingen, winkeldiefstallen, diefstallen door bedrog, verliezen, enz. Hoewel in veel van de gevallen deze schadegevallen hadden vermeden kunnen worden door een grotere waakzaamheid vanwege de verzekerde, zijn ze er ieder jaar weer en nemen ze proportioneel toe met het aantal verzekerden in de portefeuille.

Grote schadegevallen, inbraken, hold-ups, tiger-kidnappings, zijn op hun beurt zeldzamer maar zijn erg duur om uit te betalen. In tegenstelling tot het eerste type claims nemen zij echter niet toe in verhouding tot het aantal verzekerden. Het is daarom dat, hoe meer premies de verzekeraar kan innen, des te gemakkelijker hij deze schadegevallen kan absorberen.

Echter, vanwege zijn kleine omvang en het probleem van niet-verzekerd zijn dat hierboven werd toegelicht, genereert België niet voldoende premies om elk jaar zowel de kleinere schadegevallen als alle grote rampen aan te kunnen. Daarom zijn er nog slechts twee of drie Belgische verzekeraars actief in deze sector, terwijl er meer dan honderd maatschappijen op het grondgebied aanwezig zijn. Eveneens om deze reden hebben verzekeringsmakelaars die gespecialiseerd zijn in juwelen al lang begrepen dat het noodzakelijk is om met internationale verzekeraars te werken. Deze zijn aanwezig in verschillende landen, ze bereiken meer verzekerden en staan bijgevolg financieel sterker. Hierdoor kunnen ze bredere dekkingen en een betere kwaliteit aanbieden. Helaas heeft de traditionele juwelier te veel vertrouwen in zijn algemene verzekeringsmakelaar die vaak niets afweet van de juweliersverzekering en zeer weinig oplossingen kan aanbieden. De handelaar schrijft bijgevolg bij een Belgisch bedrijf in op een verzekeringsproduct dat min of meer aangepast is aan zijn activiteit en zonder enige echte zekerheid op de lange termijn.

Tot slot kunnen we concluderen dat er in deze moeilijke markt twee oplossingen zijn, de eerste zou zijn dat elkeen zich verzekert, wat zou betekenen dat de Belgische markt wat flexibeler zou worden en er eventueel enkele nieuwe spelers zouden bijkomen, een hypothese die helaas eerder onwaarschijnlijk is. Anderzijds is er een meer concrete oplossing, nl. dat diegene die goed verzekerd wil zijn, zijn vraag richt tot een gespecialiseerde makelaar en de rest van zijn verzekeringen bij zijn algemene verzekeringsadviseur laat, een keuze die zijn kansen op het vinden van een of meerdere kwaliteitsverzekeringen voor zijn juwelen ernstig zal verhogen.

Guillaume Ubaghs, Chief Operations Officer Anglo Belge Special Risks

Neem voor meer informatie over verzekeringen contact op met de BFJU – ARS NOBILIS via mail@arsnobilis.be of T 0499/722 882.