De Brexit is een feit

Het heeft bijzonder lang geduurd, maar uiteindelijk heeft het Verenigd Koninkrijk dan toch de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Ontelbare onderhandelingen gingen vooraf aan het uiteindelijke akkoord dat alle afspraken en regels van het nieuwe partnerschap vastlegt. Het akkoord geldt al sinds 1 januari dit jaar, maar vanaf de zomer 2021 worden een aantal zaken nog extra aangescherpt.

Voordien gold voor alle lidstaten van de EU dat ze op goederen afkomstig uit andere lidstaten geen hogere belastingen mochten heffen dan over gelijksoortige nationale producten (artikel 110 van het Werkingsverdrag). Belastingen op producten uit andere lidstaten mochten de eigen producties ook niet zijdelings beschermen. Dat is nu dus voltooid verleden tijd. De vrijheid van goederenverkeer met het Verenigd Koninkrijk is voorbij. Er worden nu in beide richtingen in- en uitvoerrechten opgelegd.

Voor de horloge- en juwelierssector zijn vooral de gevolgen voor de online-handel belangrijk. Kan het Verenigd Koninkrijk zich opwerpen als een lastige concurrent die particulieren verleidt hun aankopen te doen aan de andere kant van het Kanaal? Kan de online-handel vanuit het Verenigd Koninkrijk de nationale handel vertroebelen? Feit is dat de Brexit zich laat voelen voor alle zendingen naar en van Engeland, Schotland en Wales. Voor Ierland en Noord-Ierland verandert er niets. Het Verenigd Koninkrijk wordt sinds 1 januari 2021 gelijk behandeld als de USA, China of Australië. Wie daar iets bestelt dat duurder is dan 22 euro moet daarop de Belgische btw betalen. Vanaf deze zomer wordt de Belgische btw verplicht op alle online bestelde producten, m.a.w. vanaf 0 euro. Dat geldt overigens voor alle bestellingen uit alle andere niet EU-landen. Op zendingen met een waarde hoger dan 150 euro, zijn ook nog eens invoerrechten verschuldigd. Voor sieraden en juwelen belopen deze 0 tot 4 %; de btw is uiteraard 21 %. Voor horloges zijn de invoerrechten op 4,5 % bepaald en is er ook de 21 % btw.

De berekening gaat als volgt: aankoop + verzendkosten + evt. verzekeringskosten = basis voor invoerrechten. De som wordt vermeerderd met de 21% btw. De postbode of koerier die het pakje afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk thuis levert, zal de verschuldigde btw en invoerrechten innen. Op dit ogenblik sluiten een aantal webshops Belgische klanten (voorlopig?) uit als Europese consument. Lastige concurrentie is dus niet aan de orde.

Belgische handel naar het Verenigd Koninkrijk

Wie wil verkopen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk, moet rekening houden met bepaalde voorwaarden en het invullen van bijkomende documenten. Onder professioneel verkopen wordt verstaan:

  • Verkoop via een eigen webshop
  • Verkoop via een online marktplaats
  • Rechtstreekse verkoop (bv. telefonisch of via e-mail)

Let vooral op voor transport, uitvoerdocumenten, douane en btw, stuk voor stuk items die geraakt worden door de Brexit en gepaard gaan met extra papierwerk. Essentieel zijn volgende vier zaken nodig:

  • Government Gateway ID (‘HMRC’ = HM Revenue and Customs) – 12 cijferige code.
  • Btw-nummer voor het Verenigd Koninkrijk (‘UK VAT’) – Na de Brexit is het niet langer mogelijk om gebruik te maken van de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen (rooster 46 van de btw-aangifte). Indien de waarde van de goederen ≤ £ 135, dan moet de btw van het Verenigd Koninkrijk in rekening gebracht worden, maar is geen invoertaks van toepassing. Indien de waarde ≥ £ 135 moet de btw van het Verenigd Koninkrijk aangerekend worden, evenals een invoertaks van om en bij de 20%.
  • EORI-nummer voor het Verenigd Koninkrijk (‘UK EORI’) – De verkoper moet de Belgische douane laten weten dat hij goederen uitvoert naar een land buiten de EU met een uitvoeraangifte. De Europese Commissie legt marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen op om zich te identificeren met een EORI-nummer (= ‘Economic Operator Registration and Identification’).
  • HS-codes voor de verzonden goederen (‘Harmonized System’) – Net als bij alle zendingen die de EU verlaten, moet elke zending naar het Verenigd Koninkrijk van een HS-code voorzien zijn, welke aan de douane duidelijk maakt welk type goederen er in het pakje zit.

Bij verkoop via een digitaal platform – eigen webshop of een online marktplaats – is het belangrijk goed na te gaan welke afspraken contractueel werden vastgelegd. Let vooral op voor de afspraken over transport, uitvoerdocumenten, douane en btw. Elke verzending van goederen naar het Verenigd Koninkrijk gaat nu door de douane.

Actieve veredeling
België en Antwerpen in het bijzonder, heeft een wereldwijde faam voor het zetten van edelstenen en bij uitstek diamanten. Deze activiteit kan heel ingrijpend beïnvloed worden door de Brexit vernamen we, tot zelfs ernstig in het gedrang komen.

In de ons aangereikte case had de onderneming tot voor de Brexit een uitstekende samenwerking met een groot juweliershuis gevestigd in Londen. De juwelier liet zijn klanten edelstenen en modellen kiezen, verzond de stenen naar Antwerpen, waar ze vakkundig in het geselecteerde model werden gezet om terug naar Londen te vertrekken.

Sinds de Brexit van kracht is, kan dit niet langer. De ‘blokkade’ blijkt ook enkel voor België te gelden, het enige Europese land met een Diamond Office (soort van douane), waarlangs de inkomende stenen en uitgaande juwelen nu moeten passeren. Wanneer de Londense juwelier de stenen echter via Frankrijk of Nederland naar België laat komen, is er geen probleem. Alleen lopen de transportkosten dan dermate hoog op, dat de rentabiliteit van de samenwerking in het gedrang komt. Een aanvraag bij de douane voor een vergunning onder de noemer ‘actieve veredeling’, werd verworpen met de argumentatie dat het risico op fraude te groot is.

Er is vandaag geen enkele coördinatie noch consistentie tussen de informatie die de verschillende bevoegdheden verstrekken (FOD financiën, FOD economie, douane, transportfederatie…), wat een zware impact heeft op de business van sommige specialiteiten binnen de juwelensector. Deze situatie is niet zonder risico voor de betrokkenen, want hun zakenrelaties zullen oplossingen zoeken in andere landen!